Website creatie

Uw partner voor al uw installaties en projecten

Behoefte aan “helicopterview” tijdens een project?

Tegenwoordig is het installeren of onderhouden niet alleen “uitvoeren van de werkzaamheden”. Bij een project met meerdere partijen, complexe aangelegenheden of handhaving regel- en wetgeving komt meer kijken dan alleen installeren of onderhouden. De administratie, bewaking van meer- en minderwerk en het bijwonen van bouwvergaderingen zijn geen werkzaamheden voor een (hoofd)monteur.

Concept Elektro biedt de mogelijkheid om een project geheel voor u te begeleiden of deel te nemen als projectpartner van een totaalproject. Dit kan betekenen dat Concept Elektro alleen een projectleider ter beschikking stelt of met u een team van diverse partijen voorstelt. Afhankelijk van de behoefte(s) wordt in samenspraak met u of de betrokken partijen de mogelijkheden en de behoefte(s) afgestemd.

De projectbegeleiding kan betrekking hebben op de diverse disciplines inzake elektrotechnische aspecten vanaf advies t/m het uitvoeren van services & onderhoud.